University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Page View

Verdenskrigen i billeder
(Feb. 1918)

Fremragende Sønner af Oxford og Cambridge som døde for Fædrelandet,   pp. 12-13 PDF (840.2 KB)


Page 13


Lmlbrldge 40m  dWde for Fsedrelandet.
nanti Raymond MAqultb, Son af den forrige Ferstemrniaiter og en 'Sagforer
med  voksende Ry.  Faldet I
iaht Rgoort Brooke, den kongeilg6 Marinedivision, en Nytidsdigter, af Iwhem
 regat ventedes. Dod paa L
ielbaarne Nell Primrose, Parlamnentsmedlem, yngre Son af Jarlen af Rosebery.
Dad af Saar;- (11) Major VM
nentameidlem. Faldet I Slag; (12) Loajtnant, hajvelbaarne Charles Mills,
Parlamentsmedlem, Lord HiLli~ngdoons
I          - - -I                       
               0 NW f" 0 0 .1 e g*o - - - - - - - - -
- -- - ---- - - --- ---             - - - -
--- -------- -1-1--
;I


Go up to Top of Page