University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Page View

Verdenskrigen i billeder
(Feb. 1918)

Oxford Universitet i Krigstid,   pp. 8-11 PDF (1.8 MB)


Page 11


VERDENSRGEN I BILLEDER.
Oxford Univ      t i Krigstid: Nogle Maleriske Scener.
Potocrafierne vfwer: (I) S~wieantr-nu sarllgt Kvinder-forlader Ba~llolkolletiata
Hal after en Foralsesing af Dokctoren. 8
der grunoiede i det trettende HundrodaaT,,er benremt Verden over som britiiske
Statam~nd "hulde Mloder," oc dot tmale
Somner to 1Medlenrnmer af dot britiske Kritskabinet-L ord Milner oe Lord
Corzon; (2) Kadetter under Uddapn~el pea doh ltri4
I St. Johns kollegict, Oxford, der Cnidedos i dat eekstenda, Hundreduasx
(3) Belriske Drenge nyder at Spil : St. Johnse K~
en Skole, under begislke Loarero. er bleven oprettet for dem; (4) Kadetter
ved en Forelamoing I Universitetsmufet..o
clot,
nos
-------
-...
i x
11
t


Go up to Top of Page