University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Page View

Verdenskrigen i billeder
(Feb. 1918)

Brasilien i Krig med Tyskland,   pp. 32 ff. PDF (665.6 KB)


Page 32


VERDENSKRIGEN 1 BILLEDER.
__-4      Brasilien i Krig med   Tyskland: To   Historisl
i2 _       _A.-__   . .   ..........  ...  .. .................._._.
. - _ ._ -F ................. .-.__e_ ............ _ _
:e bcener.MII
Da Efterretningen I den sidste Oktoberuge 1917 bekraeftedes, at den brasilianske
Damper "Macao" var bleven sgenket, og dens Kaptain
tagot til Fange af en tysk Undervandsbaad, befalede Brasiliens Prasident,
at man skulde tage den tyske Krydser "Eber " I Besiddelse
saa vel som de 46 tyske Persondarifpere og Koffardiskibe, der var lagte
 op I brasilianske Farvande. PrFuadenten bad dernast den
brsillianske Kongres autorisere Beslutningen om Krig med Tyskland, og den
vedtoges, Idet kun een Stemme afgaves mod Forslaget. Foto-
uraflerne visor: (1) 'Se.nator Ruv Barbosa taler i Senatet; (2) Braellienx
President, Senhor Venceslao E~raz underskriver Krigserklmringen.
- mm.-NW.   __ "MWMh Nmwhm
32
,7'--'--
:


Go up to Top of Page