University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Page View

Verdenskrigen i billeder
(Feb. 1918)

Fremragende Sønner af Oxford og Cambridge som døde for Fædrelandet,   pp. 12-13 PDF (840.2 KB)


Page 12


Fremrdgend e  Sounner
'lafantstmedlem,~ Siinnaonl 4i 4
Fajdet I
3. Maolarer


Go up to Top of Page