University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Page View

Verdenskrigen i billeder
(Feb. 1918)

Fremragende Sønner af Oxford og Cambridge som døde for Fædrelandet,   pp. 12-13 PDF (840.2 KB)


Page 12

[page image]

Go up to Top of Page