University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Page View

Haeng I: Britiske kvinders arbejde i krigstid
(191-)

[Section],   pp. [2 and 3]-24 ff. PDF (14.7 MB)


Page [2 and 3]


3. Elektriske Flyvemaskineinstrumenter proves. 4. Fabrikation af Vandflyvemaskinebaade.
5. Udsigt over Impraegneringsrummet.
I                                    
                              I
Kvinder i Arbejde paa en Flyvemaskinefabrik.-I. Undersogelse af Maskinsommene
paa Laerredstoffet til Vingerne. 2. Billede af Fabrikshallen.
2


Go up to Top of Page