University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Page View

Verdenskrigen i billeder: fra de allieredes fronter
No. 20 (Oct. 1918)

De engelske Kvinders Landhær,   pp. 2-[4 and 5] PDF (3.8 MB)


Page 2


De engelske Kvinders Landhaer.
IL
N.,
Ii
II
De arbejder skiftevis tmed Soldaterne og staar direkte
Mange at de unge Piger er heft dygtige jTmekkemaend".
sundt Liv, og der er ingen (Ootid lit at nwre Prygt for
IV,
t.L  S Q V1 *j 1i At
Ii
11-1 1; I  I 77777=     777     1  ;     ; I     
       -,' , 4. 'e-' I            '
I
I I I     I I   I  I  I II I -      I   !      
   I I I I I I    I - I , I I " --' - I'll- 1 I I I lz I
z " I I  ,    ; -     I ; ' lm' ", x: I ;If  
   I I ;;; I    ;c'Il     4 ,   I   o - ;     :' ,
; " I z ; -11 I IN; I Z  - ,
r7M
- -       -.-           .-


Go up to Top of Page