University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Page View

Verdenskrigen i billeder: fra de allieredes fronter
(June 1918)

Amerikas Rolle,   p. 19 PDF (570.8 KB)


Page 19


VERDENSKRIGEN I BILLEDER
AierikAs Rolle: ,,Alt, vi har, er Eders."
adelmodige Tilbud om at tillade amerikanske Batailloners Optagelse i franske
og britiske Brigader. indtil de er i Stand til at danne deres
egne Divisioner. General Pershings Budakab til General Foch-,, Alt, vi har,
er Eders. Raad over os, som De onaker "-stemnpler Aanden i
den amerikanske Hmr.  Fotografierne viser: (1) Amerikansk Maskingevarmandskab
 rykker i Stilling for et Angreb; (2) En Kolonnt
nordamnerikansk Artilleri paa March; (3) Amnerikansk Infanteri gaar from
til Kamp.
I
'I"                    011111
EmImm
19
1


Go up to Top of Page