University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Page View

Verdenskrigen i billeder
(Feb. 1918)

Kvindelige Arbejdere i Britanniens Industrihær,   pp. 6-7 PDF (816.3 KB)


Page 6


VIRENSKRIGIM I BILLEDER
KViudelige Arbeidere i Britannienr
Industrihmer.,   I       17ISf4
slooden iukkedcB Verdns et'rtst Tegistenshbrik I Peterborough. D fleste
daglige mandligo Arbeidere var blevet
og mt  andt det umuligt at fortswtte, Mon ved at sute l kvindelgt Arbjde
I Stedet er Vanskeligheden ImIdlertid'
bg 'Branderlet nyaabnodes for kort nId diden, Fotomaflerne visor: (i)
 Teglsten tages fra Stebemaskinen;
paa on let Bane fra Stoborumnnons til Ovneno; (3) Stenone tables op i Ovnen,
rede til Burnding; (4) F rdige
Togisten ades paa en Jernbane .gn.
- -------
d


Go up to Top of Page