University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Page View

Verdenskrigen i billeder
(Nov. 1917)

Med de forenede Staters Tropper i Frankrig,   p. 25 PDF (373.7 KB)


Page 25


'MID DE FORENWE STATARS TROPPER I FRANKRIO: (1) AMRIKANSKE SOLDATER UPENFOR
D!RES
WVARTERER; (2) Eli " KXLIDAOGE "-L0VEKILLING MED SIN PLEJEFAR;
.(3) AMSRIKANSK KAV4LSER
HOLDER RAST I EN FRANSK LANDISY.
5


Go up to Top of Page